Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Business Law, Public Responsibility, and Ethics Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Selected Works

Social and Behavioral Sciences

Social Economy

Articles 1 - 6 of 6

Full-Text Articles in Business Law, Public Responsibility, and Ethics

Coöperaties In België. Profielschets 2005-2010, Wim Van Opstal Jan 2012

Coöperaties In België. Profielschets 2005-2010, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Coöperaties kennen de jongste jaren een groeiende aandacht binnen de academische wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijke middenveld en het beleid. Coöperaties worden tijdens een groeiend aantal studiedagen gewikt en gewogen als mogelijk instrument voor diverse uitdagingen die we vandaag kennen op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Cijfers over coöperaties in ons land zijn echter schaars. In deze publicatie presenteren we een profielschets van de coöperatieve vennootschappen in België met daarin enkele kerngegevens die de lezer wegwijs maken in het Belgische coöperatieve landschap. We bestrijken daarmee de periode 2005-2010 en baseren ons hiervoor op administratieve gegevens, afkomstig uit de Balanscentrale van ...


Naar Een Monitor Voor De Sociale Economie In Vlaanderen, Wim Van Opstal, Eva Deraedt Jan 2010

Naar Een Monitor Voor De Sociale Economie In Vlaanderen, Wim Van Opstal, Eva Deraedt

Wim Van Opstal

In de loop van 2009 werd aan het HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KULeuven) in de schoot van het Steunpunt Werk en Sociale Economie een monitor voor de sociale inschakelingseconomie opgesteld (Deraedt & Van Opstal, 2009a, b). Het ontwerp van deze monitor volgt daarbij de conceptualisering van de sociale economie, zoals eerder uitgewerkt in een technisch voorrapport door Gijselinckx & Van den Broeck (2008). Bij de uitdraai van de monitor werden verschillende administratieve databanken aan elkaar gekoppeld, wat ons toelaat een profielschets van de sector op te stellen op ondernemingsniveau en op het niveau van haar doelgroepmedewerkers. Daarnaast werd ook een ...


Juridische Kaders In De Sociale Economie: Een Rechtseconomische Doorlichting, Astrid Coates, Wim Van Opstal Dec 2009

Juridische Kaders In De Sociale Economie: Een Rechtseconomische Doorlichting, Astrid Coates, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

De sociale economie hanteert in ons land hoofdzakelijk het vzw-statuut en bestaat traditioneel ook uit (erkende) coöperatieve vennootschappen. In 1995 werd hier ook de vennootschap met sociaal oogmerk aan toegevoegd. In dit artikel bespreken we enkele randvoorwaarden voor een geslaagd ontwerp en een succesvolle implementatie van juridische kaders voor de sociale economie. Vervolgens bespreken we bondig de essentiële kenmerken van deze drie juridische kaders. We besluiten met een vergelijkende analyse en belichten daarbij de belangrijkste relatieve troeven en zwaktes ten opzichte van elkaar.


Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Methodologierapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal Jan 2009

Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Methodologierapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Dit rapport beschrijft de gehanteerde methodologie bij het opstellen van een monitoringinstrument dat ontwikkeld werd om de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen in kaart te brengen (Deraedt & Van Opstal, 2009). De ontwikkeling van dit instrument vond plaats aan het HIVA (K.U.Leuven), kadert in de onderzoekswerkzaamheden van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse administratie. De opdracht bestond erin bestaande databanken maximaal te valoriseren om zo het veelkleurige pallet van de sociale inschakelingseconomie in kaart te brengen. Het uiteindelijke resultaat levert ons de nodige indicatoren op om een profielschets te kunnen maken van ...


Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Resultatenrapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal Jan 2009

Een Monitor Voor De Sociale Inschakelingseconomie In Vlaanderen. Resultatenrapport., Eva Deraedt, Wim Van Opstal

Wim Van Opstal

Dit rapport toont de resultaten van een monitoring- instrument dat ontwikkeld werd om de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen in kaart te brengen. De ontwikkeling van dit instrument vond plaats aan het HIVA (K.U.Leuven), kadert in de onderzoekswerkzaamheden van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse administratie. De opdracht bestond erin bestaande databanken maximaal te valoriseren om zo het veelkleurige pallet van de sociale inschakelingseconomie in kaart te brengen.

Het uiteindelijke resultaat levert ons de nodige indicatoren op om een profielschets te kunnen maken van de ondernemingen die actief zijn in de ...


De Evoluerende Marktpositie Van Beschutte Werkplaatsen In Vlaanderen: Uitdagingen En Knelpunten, Wim Van Opstal, Jozef Pacolet Jan 2008

De Evoluerende Marktpositie Van Beschutte Werkplaatsen In Vlaanderen: Uitdagingen En Knelpunten, Wim Van Opstal, Jozef Pacolet

Wim Van Opstal

Beschutte werkplaatsen hebben als grootste speler in de sociale inschakelingseconomie goed weten door te dringen in onze economie. Dit brengt echter ook de confrontatie met alle uitdagingen van een competitieve economische omgeving met zich mee. Het HIVA voerde een onderzoek uit naar de uitdagingen waarmee de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen geconfronteerd worden vanuit hun evoluerende marktpositie. Daarnaast belicht deze studie de knelpunten vanuit de interne organisatie van beschutte werkplaatsen om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen. De vitaliteit van de beschutte werkplaatsen aan de ene kant en de kwetsbaarheid ervan aan de andere kant, is het genuanceerde beeld ...